۱۳۸۹ فروردین ۲۱, شنبه

از باغ های اساطیری ایران تا آرامگاهی در هند (معرفی کتاب)

عنوان کتاب: تداوم طراحی باغ ایرانی در تاج محل (آرامگاهِ بانوی ایرانی تبار)
نویسنده: حسین سلطان زاد ه
ناشر: تهران – دفتر پژوهشهای فرهنگی
نوبت چاپ: 1
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 156 صفحه
گسترش زبان فارسی و فرهنگ و اندیشه ی ایرانی در کهن، تا آن جا بود که حتی در شرق آفریقا نام سلسله ی شاهنشاهی «رستمیان» شنیده می شد، و البته به جز این، تبادلات فرهنگی «ایران» با کشورهای نزدیک تر و همسایه ی «ایران» نیز به میزان زیاد وجود داشت. «هند» یکی از کشورهای همسایه ی «ایران» بوده که تبادلات فرهنگی آن با «ایران» کاملاً مشخص است. در واقع یکی از سلسله های شاهنشاهی در «هند»، «تیموریان یا مغولان هند» بودند که با توجه به زبان رسمی دربار آن ها - زبان فارسی- و مهاجرت عده ی زیادی از اندیشمندان و بزرگان «ایران» به «هند»، اهمیت خاصی در تاریخ «هند» و «ایران» دارد.
کتاب «تداوم طراحی باغ ایرانی در تاج محل» یکی از نوشته هایی است که پیوند «ایران» و «هند» را به خوبی نشان می دهد. کتاب پس از پیشگفتار در دو فصل اصلی و 10 بخش تدوین شده است که عناوین فصول و بخش های اصلی کتاب به ترتیب عبارتند از:
فصل اول: باغ ایرانی
1 – برخی از خصوصیات باغ ایرانی به روایت شاهنامه فردوسی
2 - «باغ ایرانی» به روایت عبدی بیگ
3- برخی از خصوصیات باغ ایرانی
فصل دوم: تاج محل
1 – گورکانیان و فرهنگ ایرانی
2 - تاج محل مزار چه کسی است؟
3 – عناصر و فضاهای تاج محل به روایت پادشاه نامه
4 – برخی از ویژگی های معماری تاج محل
5 – شکل ها و عددهای نمادی و رمزی
6 – معمار تاج محل کیست؟
7 – واژه نامه فنی و هنری متن پادشاه نامه
فصل اول همان گونه که از نام آن مشخص است به بررسی باغ ایرانی می پردازد. بخش 1 از فصل 1 (برخی از خصوصیات باغ ایرانی به روایت شاهنامه فردوسی) به بررسی دو نوع از باغ های ایرانی در شاهنامه ی فردوسی می پردازد: «باغ سکونتگاهی – حکومتی» که در واقع محل زیست و فرمانروایی حکمرانان است؛ و «باغ مزار» که در واقع باغ هایی را شامل می گردد که آرامگاهی را در بر می گیرند. بخش 2 از فصل 1 («باغ ایرانی» به روایت عبدی بیگ) نگاهی دارد به دو سروده از عبدی بیگ درباره ی باغ های صفویه در قزوین. این دو متن عبارتند از: «روضه الصفات» و «دوحه الازهار». در ادامه، در بخش 3 از فصل 1 – برخی از خصوصیات باغ ایرانی – نویسنده در سه مبحث، ویژگی های باغ های ایرانی را برمی شمارد. در ابتدا، خصوصیات کارکردی ، پس از آن خصوصیات کالبدی باغ ایرانی مورد توجه وی قرار گرفته و پس از آن به معرفی انواع فضاهای ساخته شده در باغ های ایرانی می پردازد. همچنین نویسنده در فصل 2 به بررسی تخصصی تر در «تاج محل» می پردازد. ابتدا در بخش 1 از فصل 2 (گورکانیان و فرهنگ ایرانی) با تیموریان هند و تاثیر پذیری آنان از فرهنگ ایرانی آشنا می شویم. در بخش 2 از فصل 2 – تاج محل مزار چه کسی است؟ - با «ممتاز محل» همسر «شاه جهان» آشنا می شویم، کسی که «تاج محل» در واقع آرامگاه وی است. به دنبال آن در بخش 3 از فصل 2 (عناصر و فضاهای تاج محل به روایت پادشاه نامه) نگاهی داریم به ویژگی های گوناگون «تاج محل» به روایت کتاب «پادشاه نامه» نوشته ی «ملا عبدالحمید لاهوری». همچنین در بخش 4 از فصل 2 – برخی از ویژگی های معماری تاج محل – نویسنده به بررسی خصوصیات معماری تاج محل می پردازد و آن را از جنبه گوناگون مانند طراحی و زمینه محیطی و جغرافیایی مورد پژوهش قرار می دهد. در ادامه، در بخش 5 از فصل 2 (شکل ها و عددهای نمادی و رمزی) نگارنده، نگاهی دارد به اعداد و تصویرهایی که در «تاج محل» به کار رفته اند و به بررسی زیبایی شناسانه ی آن پرداخته است. همچنین، بخش 6 از فصل 2 نویسنده پژوهشی دارد درباره ی معمار تاج محل که احتمالاً باید استاد عیسی شیرازی باشد. بخش 7 از فصل 2 واژه نامه ای از کلمات فنی و هنری است که در متن «پادشاه نامه» آمده است. به هر روی کتاب «تداوم طراحی باغ ایرانی در تاج محل» کتابی است که افزون بر آشنایی ما با باغ ایرانی، به بررسی یکی از مهمترین بناهای باستانی هند یعنی «تاج محل» می پردازد. اگر شما هم می خواهید پژوهشی داشته باشید بر باغ های ایرانی، سلسله ی تیموریان هند، یا بنای باستانی تاج محل در هند، این کتاب می تواند منبع قابل توجهی برای شما باشد.
آرش اشایی

۱۳۸۹ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

کاخ های تخت جمشید از نگاه دونالد ویلبر (معرفی کتاب)

عنوان کتاب: بناهای پارسه یا کاخ های تخت جمشید
نویسنده: دونلد ویلبر
ترجمه: پرویز رستم نژاد
ناشر: نوید شیراز
نوبت چاپ: 1
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 104 صفحه
مصور ، رنگی
«پارسه» یا «تخت جمشید» یا «پرسپولیس» یکی از بناهای کهن و بسیار با اهمیت در تاریخ ایران باستان است، و تاکنون نوشته های فراوانی درباره ی آن نگاشته شده است. یکی از این کتاب ها، کتابِ «بناهای پارسه یا کاخ های تخت جمشید» است که بخش های گوناگون این بنا را به اختصار معرفی کرده است، لازم به ذکر است که این کتاب قسمتی از کتاب بزرگتری از «ویلبر» به نام «پرسپولیس» است. کتاب پس از «پیشگفتار مترجم» و «درباره نویسنده» (نوشته ای کوتاه درباره ی کتاب و نویسنده ی آن «دونلد ویلبر») در 19 فصل تقسیم بندی شده که عناوین فصول کتاب به ترتیب عبارتند از:
سکوب (صفه)
دروازه تمام ملتها
آپادانا
کاخ تخت
کاخ داریوش
کاخ سه دروازه
کاخ خشایارشاه
سایر بناها
خزائن
حرم
زیستگاه پایین صفه
مقابر سلطنتی
نقوش و سازندگان آنها
نقوش آپادانا به تفصیل
تکنیک و شیوه هنری
نقوش کاخ سه دروازه
نقوش خزائن
پارسه از زمان آتش گرفتن تاکنون
حفاران
فصل اول (سکوب یا صفه)، به بررسی سکویی بزرگ می پردازد که تمامی بناهای «تخت جمشید» بر روی آن قرار گرفته است. و در همین فصل اشاره ای دارد به تاریخچه ی شروع بنا، و لوحه های مکشوفه از «تخت جمشید». و همچنین نگاهی دارد به شیوه ی ساخت این قسمت از «تخت جمشید». فصول دوم تا هفتم به بررسی معماری بناهای مختلف در «تخت جمشید» می پردازد که این بناها به ترتیب عبارتند از: «دروازه تمام ملتها»، «آپادانا»، «کاخ تخت»، «کاخ داریوش»، «کاخ سه دروازه» و «کاخ خشایارشاه». درفصل هشتم از سه بنای دیگر یاد می شود که این سه بنا تخریب شده اند و اطلاعات زیادی از آن ها در دست نیست. در ادامه در فصل نهم - «خزائن»- نویسنده بعد از معرفی بنای «خزانه» به توصیف انواع اشیایی می پردازد که در جریان اکتشافات باستان شناسی تخت جمشید به دست آمده است. فصل دهم – حرم – درباره ی بنایی است که به گفته ی نویسنده «حرمسرای شاهی» بوده است؛ در ادامه در فصل یازدهم، نویسنده به معرفی «زیستگاه پایین صفه» می پردازد. پس از آن نویسنده در فصل دوازدهم، تحت عنوان «مقابر سلطنتی» نگاهی دارد به «نقش رستم». در ادامه، در فصل های سیزدهم (نقوش و سازندگان آنها) چهاردهم (نقوش آپادانا به تفصیل)، پانزدهم (تکنیک و شیوه هنری)، شانزدهم (نقوش کاخ سه دروازه) و هفدهم (نقوش خزائن)، مولف به بررسی هنری نقوش واقع در تخت جمشید و مقایسه ی آن با نقوش سایر ملل پرداخته است. در فصل هجدهم – پارسه از زمان آتش گرفتن تاکنون- نویسنده نگاهی دارد به تاریخچه تخت جمشید از هنگام سوزانده شدن به دست «اسکندر» تا امروز. پس از آن در فصل نوزدهم (حفاران) ، روند تاریخی حفاری در تخت جمشید توضیح داده می شود و حفاران و باستان شناسان بزرگی که در «تخت جمشید» به حفاری مشغول بوده اند معرفی می گردند.

۱۳۸۹ فروردین ۱۴, شنبه

غزنویان، از طلوع تا افول (معرفی کتاب)

عنوان کتاب: تاریخ غزنویان (2 جلد در یک مجلد)
نویسنده: کلیفورد ادموند باسورث
ترجمه: حسن انوشه
ناشر: تهران – امیرکبیر
نوبت چاپ: 4
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 523 صفحه
یکی از سلسله های بسیار مهم شاهنشاهی در «ایران»، «غزنویان» است که از سویی فرمانروایان آن به کشورگشایی می پرداختند و از سوی دیگر دربار آنها جایگاه اندیشمندان و بزرگان فراوانی بوده است، گرچه بعضی از مواقع این بزرگان و اندیشمندان مجبور به ماندن در این دربار بوده اند. تا کنون کتاب های فراوانی درباره ی سلسله ی «غزنویان» نگاشته شده، که البته یکی از مهمترین آن ها «تاریخ مسعودی» مشهور به «تاریخ بیهقی» است اما «تاریخ بیهقی» کامل، به دست ما نرسیده و تنها بخشی از یکی از مجلدات آن به دست ما رسیده که درباره ی رویدادهای «سلطان مسعود غزنوی» است. به همین سبب «تاریخ غزنویان» نوشته ی «کلیفورد ادموند باسورث» می تواند منبع مهمی برای رویدادهای عصر «غزنوی» باشد. کتاب در 2 جلد و در یک مجلد تدوین شده، جلد اول بعد از «مقدمه» و «سخنی درباره ی منابع» شامل 3 بخش و 9 فصل اصلی و شمار زیادی زیر فصل است و جلد دوم در بردارنده ی 4 بخش اصلی و چهار ضمیمه است که عناوین مطالب آن به ترتیب عبارتند از:
جلد اول
مقدمه
سخنی درباره منابع
1 – امپراتوری غزنوی و اوج آن در عصر پادشاهی محمود
فصل اول – خاستگاه امپراتوری غزنوی
فصل دوم – ساختمان و اداره امپراتوری
فصل سوم – سپاه
فصل چهارم – زندگی و فرهنگ درباریان
2 – خراسان در عصر غزنوی
فصل پنجم – خراسان و کرسی آن نیشابور
فصل ششم – ساخت اجتماعی نیشابور
3 – آمدن سلجوقیان و پیروزی آنان در دوره مسعود
فصل هفتم – خاستگاه سلجوقیان
فصل هشتم – جلوس مسعود بن محمود بر تخت پادشاهی
فصل نهم – ستیز با ترکمنان و سقوط قدرت غزنویان

جلد دوم
پیشگفتار
بخش اول – شکست در مغرب و پی آمد آن «ایام محن»
بخش دوم – پادشاهی ابراهیم : قطع و پیوستگی
بخش سوم – مسعود سوم و پسرانش
بخش چهارم – مبارزه با غوریان و آخرین سلاطین غزنوی
ضمیمه الف – گزارش ابن بابا القاشانی درباره تاریخ غزنویان
ضمیمه ب – فهرست اسامی پادشاهان غزنوی در غزنه و هند
اما نگاهی داشته باشیم به مطالب و مندرجات هر یک از بخش ها و فصول کتاب به اختصار،
ابتدا فصل اول
«سخنی درباره منابع» مطلبی است پیرامون منابع ِ این کتاب و توضیحاتی پیرامون هر یک از آن ها، از منابع و مآخذ تاریخی تا نوشته های ادبی و شعر. فصل اول در جلد اول کتاب – خاستگاه امپراتوری غزنوی – نگاهی دارد به سلسله ی «سامانیان» و چگونگی به قدرت رسیدن «غزنویان». در ادامه و در فصل دوم از جلد اول «ساختمان و اداره امپراتوری» توسط غزنویان بررسی می شود. پس از این دو فصل، در جلد اول، فصلی است با عنوان «سپاه» که همان گونه از نامش مشخص است مطلبی است درباره ارتشِ غزنوی، تجهیزات نظامی، و نو آوری های آن ها در جنگ. و البته «دیوان عارض» که وظیفه ی سامان دهی مالی ارتش را برعهده دارد و پرداخت حقوق و مستمری جنگجویان توسط این دیوان صورت می گیرد. به دنبال آن در فصل چهارم - «زندگی و فرهنگ درباریان» - با چگونگی تعلیم و تربیت سلاطین غزنوی آشنا می شویم و در باره ی حمایت های فرمانروایان «غزنوی» از دانشمندان و شعرا و نویسندگان مطالبی خواهیم خواند. در فصل پنجم - «خراسان و کرسی آن نیشابور» نگاهی داریم به سرزمین پهناور «خراسانِ بزرگ» و مرکز آن زمانه ی آن شهر «نیشابور»، و البته از دیدگاه های جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی و غیره. فصلی بعدی، یعنی فصل ششم «ساخت اجتماعی نیشابور» را مورد بررسی قرار داده، و ما با ادیان موجود در این شهر و سایر خصوصیات اجتماعی آن آشنا می شویم. فصل هفتم - «خاستگاه سلجوقیان» - نگاهی دارد به سلجوقیان و چگونگی پای گرفتن آن ها در «ایران». به دنبال آن در فصل هشتم - «جلوس مسعود بن محمود بر تخت پادشاهی» - با شخصیت و نحوه ی فرمانروایی سلطان «مسعود غزنوی» آشنا می شویم. و در فصل هفتم، یعنی «ستیز با ترکمنان و سقوط قدرت غزنویان در خراسان» مطالبی می خوانیم درباره ی وضعیت جنگی غزنویان و جنگ های آن ها با ترکمانان، و به دنبال آن کم شدن و از دست دادن قدرت در «خراسان».
جلد دوم
در واقع جلد دوم کتاب به افول غزنویان می پردازد، در بخش اول - «شکست در مغرب و پی آمد آن: ایام محن» نظری دارد به قدرت گرفتن آهسته ی سلجوقیان و افول قدرت غزنویان. در پی آن در بخش دوم - «پادشاهی ابراهیم: قطع و پیوستگی» نویسنده نگاهی دارد به دوران سلطنت این پادشاه غزنوی. بخش سوم نیز نگاهی دارد به زندگی و سلطنت «مسعود سوم و پسرانش». همچنین در بخش چهارم – مبارزه با غوریان و آخرین سلاطین غزنوی – نگاهی دارد به جنگ میان غزنویان و سلاطین غوری و از میان رفتن سلسله ی غزنویان و بررسی چگونگی افول غزنویان.
ضمیمه ی «الف» در جلد دوم کتاب گزارشی است از ابن بابا قاشانی (کاشانی) درباره ی تاریخ غزنویان. و در واقع این پیوست بخشی از کتابِ «راس مال الندیم» نوشته ی «ابن بابا قاشانی» است. در پی این ضمیمه، ضمیمه ی «ب» فهرستی است از پادشاهان غزنوی در غزنه و هند، و به دنبال آن «شجره النسب سلاطین غزنوی» آمده است.
اگر خواهان دانستن مطالبی درباره ی غزنویان هستید یا اگر پژوهشی در این زمینه می خواهید انجام دهید، کتاب «تاریخ غزنویان» می تواند مطالب جالب توجهی به شما ارائه دهد.
آرش اشایی