۱۳۹۰ خرداد ۲۳, دوشنبه

نگاهی به سرزمین اصلی آریاییان (معرفی کتاب)

عنوان : ایران، سرزمین همیشگی آریاییان : مهاجرت های آریاییان و پیوند آن با آب و هوا و دریاهای باستانی ایران

نویسنده : رضا مرادی غیاث آبادی

ناشر : انتشارات نوید شیراز

نوبت و سال چاپ : چاپ سوم ؛ 1384 خورشیدی

شمارگان: 3000 نسخه

تعداد صفحات : 112 صفحه

مهاجرت نقش مهمی در تاریخ سرزمین های فراوان داشته و دارد. در واقع این پدیده – مهاجرت – تاثیر قابل توجهی هم بر مهاجران دارد، و هم بر جامعه ی مهاجر پذیر. تاریخ «ایران» نیز در بردارنده ی مهاجرت های گوناگون و فراوانی است که از آن میان می توان به مهاجرت آریاییان به ایران اشاره کرد. در واقع این مهاجرت ؛ یعنی مهاجرت آریاییان به ایران ، موضوعی است که در کتاب های فراوانی بدان پرداخته شده است. البته در برخی از این کتاب ها بخشی به این مهاجرت پرداخته شده و در موارد بسیار کمتری موضوع اصلی کتاب، همین موضوع بوده است.

کتاب « ایران ، سرزمین همیشگی آریاییان » یکی از کتاب هایی است که به موضوع مهاجرت آریاییان به « ایران » می پردازد؛ اما نکته مهم این که بیشتر کتاب هایی که با زمینه ی مهاجرت آریاییان به ایران نوشته شده اند بر این باورند که «ائیریه ویجه» یا « سرزمین اصلی آریاییان » جایی در خارج از «ایران » کنونی بوده است؛ و از مکان هایی که در این منابع برای «ائیریه ویجه» بر می شمارند ، می توان از «قفقاز»، «جنوب سیبری» ، «تاجیکستان» و مکان های دیگر را بر شمرد. «رضا مرادی غیاث آبادی» ، اما باور دیگری دارد و معتقد است که «ائیریه ویجه» همین سرزمین کنونی ایران است. و برای این مدعا ، از دلایل گوناگونی بهره می برد.

کتاب با ترجمه ی «کتیبه ی سومری» یافته شده در شهر «نیپور» با موضوع «سرزمین دیلمون » ( یا « ایران » از دید سومریان ) آغاز می شود. پس از آن ، در «پیشگفتار » نویسنده فرضیه ی مهاجرت آریاییان از خارج از ایران را مورد تردید قرار می دهد. در قسمت بعدی، یا «1- طرح مسئله» نگارنده به طرح کلی دلایلی می پردازد که بر بنیان آن ها مهاجرت آریاییان از خارج از مرزهای ایران به داخل ایران ، موردی اشتباه است. در فصل دوم یا « 2- شواهد باستان زمین شناسی» ، آقای «مرادی غیاث آبادی» نگاهی دارد به شواهد زمین شناسی باستانی ایران. و در سه زیر فصل به بررسی وضعیت آب در ایران ، و دریاهای باستانی در ایران، وضعیت سطح زمین و ناهمواری های موجود در آن و وضعیت پوشش گیاهی در ایران باستان می پردازد.

در فصل بعدی ، یا «3- شواهد باستان شناسی» ، یافته های باستان شناسی مرتبط با موضوع مهاجرت بررسی شده است. و در فصل چهارم با عنوان «4- شواهد اسطوره شناسی و متون کهن» نگارنده ، نگاهی دارد به اشاراتی که در اساطیر و نوشته های باستانی به این موضوع ، یعنی مهاجرت آریاییان به ایران شده است. و پس از آن در « 5- نتیجه گیری» ، نویسنده با استفاده از دلایل بیان شده در فصل چهار گانه ی کتاب ، سعی در اثبات فرضیه ی خود دارد. پس از این 5 فصل کتاب، شامل مطالب دیگری نیز است که عبارتند از « پس گفتار» ، «پیوست ها» ، « کتاب شناسی» و « ترجمه انگلیسی خلاصه کتاب».

کتاب « ایران سرزمین همیشگی آریاییان» کتابی مفید و سودمند است برای تمامی دوستداران تاریخ، اسطوره ، باستان شناسی و به طور کلی هر کس که این موضوع – مهاجرت آریاییان به ایران – برایش جالب باشد.

عناوین مطالب کتاب به ترتیب عبارتست از:

پیشگفتار

1. طرح مسئله

2. شواهد باستان زمین شناسی

الف – وضعیت آب و دریاهای باستانی

ب – وضعیت سطح زمین و ناهمواری ها

ج – وضعیت پوشش گیاهی

3. شواهد باستان شناسی

4. شواهد اسطوره شناسی و متون کهن

5. نتیجه گیری

پس گفتار

پیوست ها

داستان توفان عصر جمشید به روایت اوستا

بخش کردن فریدون جهان را بر پسران به روایت شاهنامه فردوسی

هفت پاره شدن زمین بر اثر باران به روایت متن پهلوی بندهش

داستان توفان به روایت کتیبه های سومری

داستان توفان نوح به روایت عهد عتیق (تورات)

کتاب شناسی

ترجمه انگلیسی خلاصه کتاب

آرش اشایی