۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

شعرهايي كه مي توان دوست داشت. (معرفی کتاب)


عنوان : تو را دوست دارم چون نان و نمك (گزينه ي شعرهاي عاشقانه).

ترجمه : احمد پوري

شمارگان : 2000 نسخه

نوبت چاپ : چاپ نهم

سال چاپ : زمستان 1387

آن كه با شعر آشناست، يا دستي در شعر دارد، يا دستي در شعر خواندن، حتماً نا آشنا با نام ناظم حكمت نيست .

شاعر پر آوازه ي تركيه كه سال هاي بسياري از وطنش تركيه دور بود و با اين همه به تركي شعر بسيار سرود و بسيار براي تركيه در زمينه ي ادبيات كسب آبرو كرد ، با آن كه از سوي حكومت تركيه در آن سال ها هميشه مورد تعقيب بود و بسيار هم آزار ديد .

به هر صورت در اين دفتر ، كه گزينه هايي از شعر هاي اين شاعر است، با اين فصول روبرو خواهيد بود .

درباره‌ي ناظم حكمت .

ناظم درباره ي ناظم .

درباره ي برگردان شعرها .

و سپس ترجمه ي حدود هفتاد ويك شعر كوتاه از اشعارناظم حكمت ، كه مترجم ياد آورشده كه همه ي اشعار راهم از متن اصلي برگردانده، يا ترجمه نموده است. در پايان بايد ياد آوري كنم ، كه در اين اشعار، شعر هاي تغزلي يا به عبارت ديگر عاشقانه ي ناظم حكمت است .