۱۳۸۹ فروردین ۸, یکشنبه

سکه و مُهرهای صفویه از نگاهی نو (معرفی کتاب)


عنوان کتاب: پژوهشی در سکه ها و مهرهای دوره صفوی
نویسنده: صغری اسماعیلی
ناشر: تهران – سازمان میراث فرهنگی، پژوهشکده زبان و گویش
چاپ اول: 1385
تعداد صفحات: 190 صفحه
سکه ها و مُهرها به عنوان یکی از مراجع مهم در تاریخ، همیشه از اهمیتی فوق العاده برخوردار بوده اند؛ به همین دلیل تاکنون کتاب های گوناگونی درباره سکه و تاریخ آن نوشته شده؛ که از آن میان می توان به «تاریخ سکه» اثر «شیرین بیانی» اشاره کرد. اما کتابِ «پژوهشی در سکه ها و مهرهای دوره صفوی» به صورت ویژه تر و اختصاصی به سکه ها و مهرهای دوران صفویه پرداخته است. کتاب پس از مقدمه ی ناشر با عنوان «سخن پژوهشگاه» و «مقدمه ی نویسنده» در 7 فصل به بررسی سکه ها و مهرهای صفویه می پردازد؛ که فصول اصلی کتاب به ترتیب عبارتند از:
فصل اول: نظام اداری ضرابخانه ها
فصل دوم: شاخصه های سکه
فصل سوم: انواع سکه
فصل چهارم: سکه های شاهان صفوی
فصل پنجم: تصاویر سکه های شاهان صفوی
فصل ششم: مهرهای شاهان صفوی
فصل هفتم: تصاویر مهرهای شاهان صفوی
پس از این 7 فصل اصلی، یادداشت ها، منابع و مآخذ، و فهرست اعلام آمده است.
فصل اول کتاب یعنی «نظام اداری ضرابخانه ها» به بررسی نظام اداری ضرابخانه ها، ساختار ضرابخانه و مسئول ضرابخانه یعنی «معیر الممالک» می پردازد، و همان گونه که می دانید «معیر الممالک»، لقبی کلی برای متصدی و مسئول ضرابخانه است. در همین بخش و در ادامه مراحل گوناگون ضرب سکه توضیح داده شده است. همچنین فصل دوم - «شاخصه های سکه» - به بررسی شاخصه های سکه به صورت کلی می پردازد. شاخصه هایی مانند سجع، تاریخ، خط، تصاویر و نقوش. در ادامه در فصل سوم: «انواع سکه» در سه زیر فصل نگاهی داریم به انواع سکه ها؛ که این سه زیر فصل عبارتند از «اشرفی»، «عباسی» و «لاری». در فصل چهارم - «سکه های شاهان صفوی» نویسنده به بررسی سکه های شاهان صفوی پرداخته و سکه های هر پادشاه توضیح می دهد. همچنین در فصل پنجم - «تصاویر سکه های شاهان صفوی» - نویسنده در کنارِ تصویر هر سکه، شناسنامه ی آن سکه را هم آورده است؛ شناسنامه ای که علاوه بر متن نوشته ی رو و پشت سکه، گزینه های دیگری هم دارد، مانند «ضرابخانه»، «جنس»، «تاریخ»، «وزن»، «قطر»، «خط» و «تزیینات». پس از این فصل، نگارنده در فصل ششم یعنی «مهرهای شاهان صفوی» به بررسی مُهرهای شاهنشاهی صفویان می پردازد و در فصل هفتم – تصاویر مهرهای شاهان صفوی»، نویسنده در کنار عکس هر مُهر، شناسنامه ی آن مهر را هم آورده است. این شناسنامه در بردارنده ی این عناوین است: «متن»، «فُرم»، «اندازه»، «خط» و «تاریخ». پس از این هفت فصل، یادداشت های کتاب آمده است و سپس منابع و مآخذ کتاب و به دنبال آن نمایه ی نامها آمده است.
به هر حال، اگر می خواهید پژوهشی داشته باشید بر اقتصاد، صنعت و سیاست عصر صفوی، این کتاب می تواند یاری گر شما باشد.

آرش اشایی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر