۱۳۹۰ مهر ۶, چهارشنبه

مکتبی دیگر از نگارگری ایران (معرفی کتاب)


نام کتاب : مکتب نگارگری هرات
نویسنده : یعقوب آژند
ناشر : انتشارات فرهنگستان هنر
سال نشر : تابستان 1387
شمارگان : 1500 نسخه
تعداد صفحات : 478 صفحه
«آژند» در مورد نگارگری پژوهش های فراوانی دارد. می توان گفت از میان پژوهشگران ایرانی و آن هایی که در این باره تحقیق نموده اند، «آژند» از جمله سرآمدان است. هم بسیار نوشته است؛ و هم تا اندازه ی بسیاری نوشته هایش قابل قبول است. در ترجمه نیز ؛ مترجم پرکاری است؛ و دقت قابل قبولی دارد. به هر روی در کنار کتبی چون : «مکتب نگارگری تبریز و قزوین – مشهد» و همچنین «مکتب نگارگری اصفهان»، این کتاب - «مکتب نگارگری هرات» اثر کامل کننده و در خوری است، که می توان از آن بسیار آموخت. به هر روی در پایان فهرستی داده می شود از تعدادی از سرفصل های کتاب تا راهنمایی شود حداقل برای علاقمند این مبحث که همان نگارگری است؛ و تاریخچه ی آن در ایران.
پیش نگاه
بخش اول : دوره پیش مکتب هرات (850 – 780 ق.)
فصل اول ؛ عوامل شکل گیری (807 – 780 ق.) دوره تیمور
1- درآمد
2- سیاست گذاری هنری تیمور
3- دیوار نگاری
4- پس نگری
فصل دوم؛ شکوفایی مرحله پیشین مکتب هرات (850-807 ق.) دوره شاهرخ و بایسنقر میرزا
1- زمینه تاریخی – فرهنگی
2- هنر پروران
3- هنرمندان
فصل سوم ؛ کتابخانه سلطنتی هرات
1- درآمد
2- کتابخانه مکتب شیراز
3- شکل گیری کتابخانه سلطنتی هرات
4- «عرضه داشت» جعفر بایسنقری
5- جدول خطاطان و نقاشان کارگاه هنری
6- کلانتر (رئیس ) کتابخانه
7- عملکرد سه وجهی صورتخانه
(1) آثار تصویری
(2) آثار نقاشانه
(3) آثار تزیینی
پژمان مهندس پور

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر