۱۳۹۰ اردیبهشت ۳۱, شنبه

نگاهی به اژدها در اساطیر ایران (معرفی کتاب)

عنوان: اژدها در اساطیر ایران

پژوهش و تحقیق: دکتر منصور رستگار فسایی

ناشر: نشر توس

نوبت چاپ: چاپ اول

سال انتشار: 1379

تعداد صفحات: 384 برگ

در اساطیر ایران، اژدها عنصری مهم است؛ که در بسیاری از اساطیر ایران نقش مهمی دارد. از هفت خوان رستم تا ماجرای ضحاک مار دوش. کتاب «اژدها در اساطیر ایران» نگاهی دارد دقیق و مو شکافانه به این عنصر مهم – اژدها – در اساطیر ایران و مقایسه نقش اژدها در اساطیر ملل دیگر ؛ مانند مردم «چین»، «هند» و اقوام دیگر.

کتاب در فصول گوناگون و فراوان نگاهی دارد به اژدها. در این جا برای آشنایی با بخشی از مطالب کتاب ، توضیح مخصری خواهیم داشت درباره ی بخشی از مطالب کتاب. فصل اول کتاب به بررسی واژه ی اژدها و معنای آن در ادبیات فارسی می پردازد و شکل های مختلف این واژه ذکر می شود. فصل دوم یا «نام های دیگر اژدها در ادب فارسی» ، همان گونه که از اسمش پیداست، نام های دیگری که به این موجود اساطیری – اژدها – در ادبیات فارسی اطلاق شده را بیان می کند. در فصل بعدی با عنوان «اژدها : مار» مقایسه ای دارد بین اژدها و مار. در فصل چهارم و پنجم و ششم ، کتاب نگاهی دارد به شمایل صوری اژدها. در فصل هفتم یا «جایگاه اژدها» ، نویسنده به بررسی مکان اژدها در نوشته های تاریخی و اساطیری می پردازد.

کتاب «اژدها در اساطیر ایران» ، کتابی است ارزشمند و سودمند و به ویژه مناسب خواهد بود برای علاقه مندان به تاریخ و اساطیر و هم چنین سایر دوستداران ادب و تاریخ ایران.

در پایان گفتنی این که فهرست مطالب ، تنوع نوشته های کتاب «اژدها در اساطیر ایران» را به خوبی برای ما آشکار می کند:

پیشگفتار

اژدها

نامهای دیگر اژدها در ادب فارسی

اژدها : مار

شکل و هیئت اژدها

اعضاء و اجزاء اژدها

اندازه اژدها

جایگاه اژدها

زمان، ظهور و عمر اژدها

خوراک اژدها

اوصاف اژدها

چهره های اهریمنی اژدها

موجودات دیگر در چهره اژدها

افسون اژدهایان

اژدهایان دوست

اژدهایان سخنگوی

سلاح نبرد با اژدها

جنگ با اژدها یا اژدها کشی

پاداش پهلوانان اژدها کش

اژدها در روایتهای مذهبی

اژدها در روایتهای عارفانه

اژدها در تشبیهات و استعارات شاعرانه

اعتقادات عامیانه و امثال و حکم درباره مار و اژدها

اندیشه های گوناگون درباره اژدها

چند شعر و خبر امروزی در ارتباط با اژدها

پیوست 1) دیار شهریاران

پیوست 2) اژدها کشتن ملک بهمن صاحبقران پسر فیروز شاه

شرح تصاویر

فهرست منابع

آرش اشایی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر