۱۳۹۰ خرداد ۸, یکشنبه

شکوه جلوه گری در دیوار نگاره های عصر صفوی (معرفی کتاب)

عنوان : طلیعه ی دیوارنگاره های مکتب اصفهان ، کاخواره نایین

نویسنده: سعید خودداری نایینی

ناشر: فرهنگستان هنر

موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن

سال انتشار: پاییز 1388

قطع : وزیری

کتاب؛ بعد از یک مقدمه ی کوتاه و پیشگفتار یک راست به سراغ پیشینه ی تاریخی «نایین» می رود. و تقریباً در چند صفحه، بحث را با دقت اما گزیده گو جمع می کند. سپس در فصل دوم، به مبحثِ دیوار نگاری در عهد صفوی می پردازد. این فصل نیز گرچه مبسوط نیست، اما تقریباً بی اشتباه در این باره – دیوارنگاره های- صفوی ، مولف بحث کوتاهی می کند. سپس به مبحث اصلی در فصل سوم می رسیم، که این فصل اصل بحث است و زحمت مولف در آن مشهود. البته فصل چهارم، پنجم و ششم نیز با همین قدرت؛ مولفبحث کتاب را به پیش می برد. بحثی تخصصی که جای تقدیر دارد؛ زیرا تمرکز اولین چیزی است، که در آن مشهود است. به دیگر سخن مولف چون بر یک موضوع، یک خانه و یک مسئله ی مشخص درنگ نموده است؛ پس به همین دلیل از پس پژوهش با قدرت تمام برآمده است. به عبارت دیگر اگر کسی علاقه مندِ به نقاشی ، دیوارنگاری و یا نگارگری بوده باشد؛ این وجه از «خانه ی پیرنیا» که حالا موزه ی مردم شناسی کویر نایین است؛ او را در بازدید هم به شدت مشغول و هم بسیار کنجکاو می کند. به هر روی به نظر من، این وجه از کنجکاوی آدم های اهل هنر را از این کتاب با هنرمندی تمام پر نموده است. البته همه می دانیم که چه بسا که در هر کتابی سهوِ بسیار اتفاق می افتد؛ اما من در مطالعه ی دقیق این پژوهش، سهو بزرگی در آن ندیدم. در پایان اگر علاقه مندِ به معماری، نگارگری، گچ بری و یا هر کدام از اقسام هنر در شما هست این کتاب اثر پخته ای است؛ پخته ولی نه چندان رنگی زیرا ناشر در چاپ تمام رنگی کتاب کمی خست به خرج داده اند؛ که به نظر من ضربه ای که کتاب خورده، هم قابل فهم است و هم تا اندازه ی بسیاری مشهود.

پژمان مهندس پور

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر